In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk

Drupal | E-Commerce | Google | Marketing | SEO | Social media | Usability | Webdesign

Alt-tags voor afbeeldingen: 4 tips voor betere SEO

Alt Tag

Afbeeldingen op een pagina kunnen sterk bijdragen aan de vindbaarheid. Immers, des te ‘rijker’ de informatie, des te beter Google dat gemiddeld genomen oppakt. Dat betekent tekst met afbeeldingen, video’s, een infographic en relevante uitgaande links. Met betrekking tot die afbeeldingen bestaan er verschillende mogelijkheden tot optimaliseren. Optimaliseren voor SEO, bijvoorbeeld door middel van de Alt-tag. Gebruik de volgende 4 tips, zodat afbeeldingen bijdragen aan je organische vindbaarheid in Google.


Kies afbeeldingen bij de content

Ten eerste en absoluut het meest belangrijk: kies relevante afbeeldingen bij de content. Zorg voor een goede semantische samenhang. Een afbeelding of foto kan meer zeggen dan 1.000 woorden. Zorg ervoor dat die 1.000 woorden die je vertelt van toegevoegde waarde zijn voor de lezer. Plaats geen afbeelding om het plaatsen, maar om daarmee daadwerkelijk iets duidelijk te maken, de toon te zetten of interesse te wekken. Een goede semantische samenhang levert de beste kwaliteit op, waarvoor Google je uiteindelijk zal waarderen.


Maximaal 125 karakters

Meer technisch van aard: gebruik maximaal 125 karakters voor de Alt-tag van een afbeelding. Dit is gedeelte dat Google zal indexeren, inclusief spaties. Maak de Alt-tag niet langer dan dit, maar ook niet (veel) korter. Benut op die manier alle ruimte die er is, om een goede beschrijving te geven van wat er op de afbeelding of foto te zien is. Google wordt er steeds beter in, maar kan afbeeldingen nog altijd niet perfect ‘lezen’. Jouw input is daardoor van toegevoegde waarde voor de zoekmachine.


Beschrijvend in plaats van vol met zoektermen

En ‘beschrijvend’ betekent niet hetzelfde als vol met zoektermen. Zorg voor een beschrijvende uitleg over wat er te zien is, in plaats van een opsomming van zoekwoorden. Het mag best steekwoord-gewijs zijn, mits het aansluit bij de manier waarop je een ander mens face-to-face zou uitleggen wat er te zien is. Tip: stel je voor dat je aan een blinde moet uitleggen wat er te zien is. Dat biedt goede input voor de Alt-tag die je wilt maken.


Gebruik ook de Title-tag

Google indexeert afbeeldingen anders dan tekst. Het lukt de zoekmachine (nog) niet om diep in de content te duiken en aan de hand daarvan na te gaan wat er staat of wat er te zien is. Gebruik dus zowel een titel voor de afbeelding als de beschrijvende Alt-tag. Daarmee zorg je voor complete informatie, die de zoekmachine waardeert. Jij krijgt daarvoor de beloning door betere vindbaarheid.


Drupal website

Aan de slag met pagina’s, landingspages en blogartikelen waarbij je ook afbeeldingen wilt gebruiken? Wij kunnen een Drupal website voor je maken. Uiteraard met de mogelijkheid om je eigen content toe te voegen, afbeeldingen te plaatsen en die met de Alt-tag te optimaliseren. Meer weten? Neem contact met ons op.